Kvalitetssäkra ditt samtal på telefon

UPPDRAGSKURS! Utbildningen ger konkreta tips på hur du hanterar olika situationer i telefonrådgivning.

UPPDRAGSKURS - Kursen hålls hos dig

Utbildningen ger konkreta tips på hur du hanterar olika situationer i telefonrådgivning. Här får du redskap och strategier för ditt fortsatta arbete i telefon. Måler med utbildningen är att öka förståelsen för hur sjuksköterskor säkrar den medicinska bedömningen på telefon och behovet av gott bemötande i kontakten med den vårdsökande. Under kursen varvas teoripass med diskussioner och patientfall.

Innehåll

  • Samtalets olika faser
  • Vanligt förekommande fallgropar  under telefonrådgivning
  • Steg-för-steg lär du dig att ställa de relevanta frågorna 
  • Konflikthantering 

Föreläsare

Målgrupp

Sjuksköteskor

Antal dagar

Kursen hålls hos dig

Verksamhetsutvecklande poäng

Enligt offert

Kursavgift 

Enligt offert

Information

Karolina von Wachenfeldt
karolina.von.wachenfeldt@ptj.se
     
010-128 40 44