Psykiatriska diagnoser - symtom, bemötande och samtalsteknik

 

Under kursen kommer deltagarna få möjligheten att fördjupa sig kring de vanligaste psykiatriska diagnoserna som depression, ångest, suicid, personlighetssyndrom och bipolaritet samt hur dessa sjukdomar ska behandlas. Det kommer diskuteras hur man på bästa sätt öppnar upp för samtal och vad som är viktigt att tänka på. Det ges även konkreta råd på hur du uppmärksammar varningssignaler hos någon som lider av psykisk ohälsa.

Under kursen kommer vi att variera lärandeformerna, för att det skall bli en intressant, lärorik och givande dag. Vi kommer att varva presentationer, videoklipp, gruppdiskussioner och övningar.

Innehåll

  • Hur öppnar du upp för samtal?
  • Vad är viktigt att tänka på?
  • Vilka varningssignaler ska du uppmärksamma?
  • Hur bedömer du vad som är akut? Viktiga signaler och ord att lyssna efter
  • Hur du avslutar ett samtal

 

Föreläsare

Datum

Torsdag 7 maj

Antal dagar

1

Medicinska poäng

6

Kursavgift

3 400 kr (Praktikertjänst)
4 250 kr (övriga inkl. moms)

Övrigt

Fika och lunch ingår i kursavgiften

Information
karolina.von.wachenfeldt@ptj.se 
010-128 40 44

Lägg in bild i storlek 600x500px. Bilden kommer att anpassa sig efter skärmens storlek