Munnen maten och magen

- livsstilsrelaterade risker för den orala hälsan, medicin och odontologi i samverkan

Dagens livsstil och dess åtföljande välfärdssjukdomar utgör nya riskfaktorer för hälsan inte minst den orala. Denna kurs vill ge en gränsöverskridande bild av hälsotillståndet hos den nutida västvärldsmänniskan, då dessa hälsomässiga konsekvenser berör samtliga organsystem inklusive tandhälsan.

Innehåll

Myter och sanningar om mat, motion, hälsa och fetma

Mag och tarmsjukdomar kopplade till den orala hälsan

Maten och magen ur ett evolutionärt perspektiv

Ätstörningar

Hur når fram till patienter med hälsofrämjande råd

Odontologiska terapier

Föreläsare

Målgrupp

Alla yrkeskategorier inom tandvård och hälso- och sjukvård

Antal dagar

3

Medicinska poäng

13,5

Odontologiska poäng

4,5

Kursavgift
11 900 kr (inkl. moms)
14 875 kr (övriga, inkl moms)

Resa och logi
Flyg t/r Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn- Split, del i dubbelrum 4 nätter
inkl. frukost 10 200 kr*. enkelrumstillägg 4 400 kr*. Kostnader för övrig mat och dryck samt eventuella kringarrangemang tillkommer.

Lägg in bild i storlek 600x500px. Bilden kommer att anpassa sig efter skärmens storlek