Kommunikation och samtalsmetodik

Lär dig klara av alla typer av samtal

Lära dig navigera professionellt i knepiga situationer och få ett ökat välmående. Inom sjukvården är det vanligt förekommande att du hamnar i svåra samtalssituationer. Det kan handla om samtal med patienter och anhöriga, medarbetare eller chef. Kursen fördjupar dig inom kommunikation, etik och reflektion och dialog för att få förutsättningarna att hantera olika situationer och beteenden. Utbildningen ger dig teoretisk och praktisk kunskap.

 

Innehåll:

  • Kreativ dialog och samtalsmetodik
  • Personcentrerat förhållningssätt i praktiken
  • Kommunikation och etik
  • Skapa trygghet och närvarokänsla i möten som präglas av aggressivitet, oro, stress och sorg

Föreläsare

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdspersonal

Antal dagar

1

Verksamhetsutvecklande poäng

6

Kursavgift

4 200 (Praktikertjänst)
5 250 kr (övriga, inkl. moms)

Övrigt

Fika och lunch ingår i kursavgiften 

Kontakt
Karolina von Wachenfeldt
karolina.von.wachenfeldt@ptj.se 
010-128 40 44

 

 

Lägg in bild i storlek 600x500px. Bilden kommer att anpassa sig efter skärmens storlek