Konsten att lyckas med protetik i djupa bett

 

Djupa bett är en försvårande faktor vid protetisk behandling. Detta medför ett ökat behov av kunskap om  bettutveckling även hos vuxna patienter samtinsikt i hur en funktionell stabil ocklusion kan återskapas protetiskt.

Denna kliniska kurs, utgående från patientfall, beskriver terapiplanering ochbehandlingsgång för att lyckas med din protetiska behandling i djupa bett.

Innehåll

  • Tandslitage och djupa bett – etiologi, prevalens och evidens
  • Bettöppning, bettsänkning, betthöjning - vad är vad?
  • När behöver man höja ett bett?
  • Diagnostisk uppvaxning med ett arbetsflöde att ta med hem till kliniken
  • Digital terapiplanering – att arbeta med digitala uppvaxningar och frästa förlagor
  • Tandvårdsstödet och hur ska jag dokumentera och debitera?
  • Delegering med fokus på teamtandvård
  • Fokus på samarbetsformer – så här gör vi

Föreläsare

Målgrupp

Tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, tandsköterskor

Antal dagar

2 dagar

Odontologiska poäng

12

Kursavgift

7 200 kr (Praktikertjänst)
9 000 kr (övriga, inkl. moms)

Övrigt

Kostnader för kost och logi tillkommer

Information

christina.lundin@ptj.se
010-128 38 63

 


Kurstillfällen

Titel: Konsten att lyckas med protetik i djupa bett
Startdatum:
Slutdatum:
2020-03-26
2020-03-27
Plats: Steam Hotel Västerås
Kursansvarig: Christina Lundin
Lediga platser: 21
Sista anmälningsdag: 2020-02-12