IBS - en uppdatering med fokus på kliniskt omhändertagande

 

IBS - Irritable bowel syndrome

Irritable bowel syndrome (IBS) det vill säga att tarmen har ett stört rörelsemönster. Denna kurs uppdaterar och fördjupar din kunskap om patienter med IBS - diagnostik, behandling och kostens betydelse är några delar av kursen som tas upp. Vidare belyser kursen vikten av handläggningen för patientgruppen med en utgångspunkt från såväl medicinsk som psykologisk behandling.

Innehåll

  • Utredning och diagnossättande
  • Medicinsk behandling
  • Psykologisk behandling (främst KBT)
  • Kostbehandling med fokus på low-FODMAP

 

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdspersonal som i sin vardag möter patienter med IBS

Medicinska poäng

Kursavgift

Enligt offert

Övrigt

Kursen hålls hos dig

Kontakt

Karolina von Wachenfeldt
karolina.von.wachenfeldt@ptj.se
010-128 40 44

Lägg in bild i storlek 600x500px. Bilden kommer att anpassa sig efter skärmens storlek