Utmaningar inom ASIH

ASIH, är ett komplement eller alternativ till slutenvård när den basala hemsjukvården inte räcker till

ASIH, är ett komplement eller alternativ till slutenvård när den basala hemsjukvården inte räcker till. Under en dag kommer du få lära dig om olika lungsjukdomar så som lungcancer, KOL och lungfibros som är vanligt  
förekommande inom ASIH. Du kommer också få en bredare kunskap kring de utmaningar du står inför vid palliativ vård. I slutet av dagen kommer deltagarna tillsammans med föreläsarna diskutera frågor och situationer inom ASIH.

Delar av innehåll

  • ASIH/SPSV som uppdrag
  • Utmaningar vid palliativ vård
  • Lungsjukdomar
  • Diagnoser och utredning vid lungcancer
  • Palliativt skede vid lungcancer
  • Njursvikt
  • Vätskebalans

Föreläsare

Målgrupp

Sjuksköterskor och undersköterskor

Antal dagar

1

Medicinska poäng

6

Kursavgift

4 150 kr (Praktikertjänst)
5 200 kr (övriga, inkl. moms)

Övrigt

Fika och lunch ingår i kursavgiften

Information

Karolina von Wachenfeldt
karolina.von.wachenfeldt@ptj.se
010-128 40 44

 

Lägg in bild i storlek 600x500px. Bilden kommer att anpassa sig efter skärmens storlek