Så bemöter du människor med rättshaveristiskt beteende

Människor med ett rättshaveristiskt beteende är ett stort men ofta förbisett samhällsproblem. De slukar massor av tid, 
framför allt inom offentlig sektor, och blir i sin kamp en prövning för andra. Själva ser de sig som offer med rätt att föra 
kampen för sin sak vidare till varje pris.

Utgångspunkten är att ett rättshaveristiskt beteende bottnar i psykisk ohälsa och är ett uttryck för lidande. Orsaken
finns ofta hos den enskilde själv, men blir problematisk för den omvärld som ställs till svars för olika oförrätter.


Jacob kommer att peka på gemensamma mönster för ett rättshaveristiskt beteende. Du får också konkreta råd för hur
du kan bemöta dessa personer i olika miljöer och situationer, såväl i det personliga mötet som i en digital värld. 

 

Föreläsare

Dag

20 februari 2020, 9.15 - 17.00

Plats

Kontoret, Adolf Fredriks Kyrkogata 9, Stockholm

Kursavgift

4200 kr (Praktikertjänst)
5250 kr (Övriga, ink moms)

Kontakt

lovisa.brorson@ptj.se
010-12 83 891