Intensivkurs ledarskap - för dig som inte jobbar på Praktikertjänst

Utbildningen syftar till att stärka ditt självförtroende i rollen som ledare. Detta åstadkoms genom en ökad förmåga att förstå och leda dig själv och andra. Du får en grundläggande inblick i hur du påverkar och påverkas av andra människor, verktyg att hantera konflikter och metoder för effektiv feedback.

Vi berör sambandet mellan den gruppdynamik som råder i ett team och kopplingen till ledarskapet samt hur du genom ett situationsanpassat ledarskap kan utveckla både individer och grupper.

Praktiska verktyg blandas med upplevelsebaserade övningar och korta teoriblock. 


"Kursen gav mig ny kunskap om mig själv och mitt ledarskap på ett sätt som är användbart för såväl mig personligen som i mitt arbete. Kursens upplägg med teori blandat med gruppövningar gav ett tilltalande och varierat innehåll med utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte vilket var inspirerande, positivt och givande."

Anna-Karin Nalerius, Verksamhetschef Östra Läkargruppen
 

Föreläsare

Målgrupp

För dig med en ledande funktion inom vårdsektorn

Antal dagar

2

Verksamhetsutvecklande poäng

16

Kursavgift

12 250 kr ink moms
Kostnad för mat, resa och logi tillkommer

Övrigt

Kursen genomförs på internat och det finns ingen tid över till annat arbete.

Information

Lovisa Brorson
010-128 38 91
lovisa.brorson@ptj.se

Lägg in bild i storlek 600x500px. Bilden kommer att anpassa sig efter skärmens storlek

Kurstillfällen

Titel: Intensivkurs ledarskap
Startdatum:
Slutdatum:
2020-09-17 08:30
2020-09-18 16:00
Plats: Bergendal, Sollentuna
Kursansvarig: Caroline Roos
Lediga platser: 20
Sista anmälningsdag: 2020-08-01