Oral farmakologi - praktiska tips och råd

I takt med att vi har en växande åldrande befolkning, blir kraven på kunskap hos tandvårdspersonal större kring olika läkemedel och sjukdomar och att vi anpassar oss efter patientens hälsotillstånd.

Med rätt kunskap blir det både roligare, säkrare och mindre komplikationer att behandla. I takt med ny forskning ändras riktlinjerna varför det gäller att kontinuerligt uppdatera sina kunskaper.

Kursen lägger stor vikt på klinik och befäster fakta och kunskap med patientfall och kliniska bilder.

Efter att ha gått den här kursen skall du känna dig trygg i att behandla medicinska riskpatienter. Du får veta vilka patienter du kan behandla själv och vilka du rekommenderas remittera till specialist. Exempelvis patienter som står på blodförtunnande och antiresorbtiva läkemedel. Vilka patienter som behöver antibiotika-dos och mängd. Hur du smärtlindrar på ett bra och säkert sätt. Du får också kunskap om läkemedelsbiverkningar och infektioner i munhålan samt slemhinneförändringar.

Innehåll

  • Antibiotikabehandling och profylax
  • Nya och gamla blodförtunnande läkemedel
  • Bisfosfonater och andra benpåverkande läkemedel
  • Patienter med ökad risk för infektion
  • Slemhinneförändringar av olika orsak och genes
  • Svamp- och virus infektioner
  • Läkemedelsbiverkningar i munhålan
  • Smärtbehandling i tandvården
  • Infektionsutredning och sanering inför medicinsk behandling eller operation

Föreläsare

Målgrupp

Tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor

Antal dagar

2

Odontologiska poäng

12

Kursavgift

6 900 kr (Praktikertjänst)
8 625 kr (övriga, inkl. moms)

Övrigt

Kostnader för kost och logi tillkommer

 

Lägg in bild i storlek 600x500px. Bilden kommer att anpassa sig efter skärmens storlek

Kurstillfällen

Titel: Stockholm
Startdatum:
Slutdatum:
2020-12-03
2020-12-04
Plats: Stockholm
Kursansvarig: Sara Kuitunen
Lediga platser: 2
Sista anmälningsdag: 2020-12-03