Små förändringar – ger stora hälsovinster

Genom små förändringar ger stor hälsovinster

Under två dagar kommer kursdeltagarna få chansen att fördjupa sig inom ämnet fysiologi samt spendera två dagar på Åkerblads Hotell i Tällberg. Första dagen kommer ge en ökad förståelse om hälsa och den viktiga kopplingen mellan livsstil och hälsa.  Under dag två ligger fokus på prestation gällande kost och fysisk aktivitet Kursdeltagarna kommer få konkreta råd och tips på hur hälsosamma förändringar kan uppnås för sin egna del och för patienterna man möter regelbundet i sitt arbete. All information lärs ut i enlighet med den senaste forskningen.

Innehåll

Dag 1. HÄLSA

 • Hur ser hälsan ut i Sverige idag? Vanliga sjukdomar och dödsorsaker samt deras koppling till levnadsvanor.
 • Kost som ger hälsa
 • Inaktivitet, en stor hälsofara
 • Träning, ett hälsopiller utan biverkningar
 • Stress, en livsviktig reaktion som kräver återhämtning
 • Hälsomyter avlivas: kosttillskott, gentester, tarmfloratester, detox etc

Dag 2. PRESTATION

 • Begränsande faktorer för fysisk prestation
 • Omgivningsfysiologi – värme, kyla och hög höjd
 • Anpassning till olika träningsmiljöer och förhållanden
 • Gener och träning – hur påverkar gener träningssvaret
 • Träningsplanering för kondition och styrka
 • Kost för prestation

Föreläsare

Målgrupp

Alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård

Antal dagar

2

Medicinska poäng

12

Kursavgift

6 900 kr (Praktikertjänst)
8 625 kr (övriga, inkl. moms)

Övrigt

Kostnader för kost och logi tillkommer

Infromation 

Karolina von Wachenfeldt
karolina.von.wachenfeldt@ptj.se
010-128 40 44

Lägg in bild i storlek 600x500px. Bilden kommer att anpassa sig efter skärmens storlek