Kognitiv svikt och demenssjukdom i den kliniska vardagen

En kurs i kognitiv svikt och demenssjukdomar

Kognitiv svikt och demenssjukdomar utgör en av de största sjukdomsgrupperna i Sverige. Denna kurs är för dig som vill få en större förståelse för patienter med kognitiv svikt och olika typer av demenssjukdomar. Kursen ger dig en fördjupad kunskap om de problem som kan uppstå i mötet med en person med demenssjukdom. Diskuteras görs vikten av ett korrekt bemötande med patienten och anhöriga.

Innehåll

  • Olika typer av demenssjukdomar
  • Beteendemässiga och psykiska symptom
  • Vårdjuridiken kring demenssjukdomar
  • Vikten av bemötandet 

Föreläsare

Målgrupp

Alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård

Antal dagar

1

Medicinska poäng

6

Kursavgift

4 200 kr (Praktikertjänst)
5 250 kr (övriga, inkl. moms)

Övrigt
Fika och lunch ingår i kursavgiften

Information

Karolina von Wachenfeldt
karolina.von.wachenfeldt@ptj.se
010-128 40 44

Lägg in bild i storlek 600x500px. Bilden kommer att anpassa sig efter skärmens storlek