Antibiotikaresistens – stoppa spridning i vården!

Antibiotikaresistensen ökar ju mer antibiotika som används. 

På grund av den ökade antibiotikaresistens blir infektioner svårare eller helt omöjliga att bota. Kursen börjar med statistik om dödlighet i infektioner som inte går att bota på grund av antibiotikaresistensen. Ökad antibiotikaresistens resulterar i höga vårdkostnader men också ett stort lidande för patienten. Vidare belyser kursen olika förhållanden för bakterier och vårdrelaterade infektioner och vad du kan göra för att inte själv bli smittad eller smitta patienten.

Innehåll

  • Dödligheten i infektioner relaterat till antibiotikaresistens
  • Skillnaden på den mänskliga cellen och bakteriecellen 
  • Antibiotikaresistenta bakterier
  • Smittvägar
  • Hur ska du undvika smittspridningen

Föreläsare

Målgrupp

Alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård

Antal dagar

Halvdag

Medicinska poäng

4

Kursavgift

2 500 kr (Praktikertjänst)
3 125 kr (övriga, inkl. moms)

Övrigt

Fika och lunch ingår i kursavgiften

Kontakt

Karolina von Wachenfeldt
karolina.von.wachenfeldt@ptj.se
010-128 40 44

Lägg in bild i storlek 600x500px. Bilden kommer att anpassa sig efter skärmens storlek