Implantatkirurgi för allmäntandläkare

Grundkurs inom implantatkirurgi. Kursen går igenom förbehandling, terapiplanering, de kirurgiska behandlingsmomenten samt efterbehandling. Deltagarna får en utbildning med klinisk inriktning för att kirurgiskt klara av att utföra enklare implantatbehandlingar.
Efter kursen ska deltagarna:
Ha grundläggande teoretisk, praktisk och vetenskaplig kunskap för att kunna utföra implantatkirurgi. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. De praktiska momenten består bl.a. av hands-on träning på plastmodell och griskäkar.
 
Implantatkirurgin lärs ut med Straumanns implantatsystem, vilka är samarbetspartner med Praktikertjänst. 

Innehåll

  • Implantatutredning. Vilka förutsättningar behövs för att implantatbehandling ska vara möjligt?
  • Förbehandling
  • Kirurgisk teknik
  • Implantatkirurgi/Borrprotokoll
  • Hands-on med implantatinstallation
  • Efterbehandling
  • Komplikationer
 

Föreläsare

Målgrupp

Tandläkare och medföljande tandsköterska

Antal dagar

2

Odontologiska poäng

12

Kursavgift

15 000 kr (Praktikertjänst)
18 750kr (Övriga, inkl.moms)

Medföljande tandsköterska betalar ingen kursavgift.Gäller max 1 tandsköterska per tandläkare. 

Övrigt

Kostnader för kost och logi tillkommer

 

Lägg in bild i storlek 600x500px. Bilden kommer att anpassa sig efter skärmens storlek