Schema och bemanningsplanering för primärvården

Planering, bemanning & schema

Schemaläggning kan vara både komplicerat, tidskrävande och medföra en del sura miner. Därför ges nu denna utbildning så att du lyckas med schemastyrningen och schemaläggningen. Under dagen får du kunskap, verktyg och metoder för att minimera fel, undvika ohälsosamma arbetstider och få gladare medarbetare. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar genom grupparbeten och diskussioner.

Innehåll

 • Varför produktionsplanering?
 • Att arbeta utifrån ett uppdrag
 • Att ta fram en produktionsplanering
 • Balansera efterfrågan och tillgängliga resurser
 • Definiera ett bemanningsbehov med hjälp av planering
 • Schemastyrning – vad är det?
 • Hur du som chef kan styra schemaläggningen
 • Schemabok - vikten av process och dokumentation
 • Schemaläggningens inbyggda konflikter
  • Kvalitet
  • Ekonomi
  • Attraktiv arbetsgivare
  • Lag och arbetsmiljö
 • Scenarion och vägval i schemaarbete
 • Regler och riktlinjer inför schemaläggning
 • Schemaläggning – utifrån schemastyrning
 • Att arbeta med schema som en process
 • Schemamodeller och IT-stöd
 • Metodtänk
 • Daglig styrning
 • Att lyckas med förändringsarbete kopplat till schema
 • Avslutande diskussion

Föreläsare

Målgrupp

Chefer och medarbetare som arbetar med bemanning och schemaläggning

Antal dagar

1

Verksamhetsutvecklande poäng

6

Kursavgift

4 350 kr (Praktikertjänst)
5 450 kr (övriga, inkl. moms)

Övrigt

Fika och lunch ingår i kursavgiften

Kontakt

Karolina von Wachenfeldt
karolina.von.wachenfeldt@ptj.se
010-128 40 44

Lägg in bild i storlek 600x500px. Bilden kommer att anpassa sig efter skärmens storlek