Vård i regnbågens alla färger – hbtq-kompetens praktiken

Vad innebär egentligen ett hbtq-kompetent bemötande?

Personal inom vård och omsorg är experter på bemötande – men vad innebär egentligen ett hbtq-kompetent bemötande i praktiken? I kursen ingår grundläggande kunskap kring kön och sexualitet, fördjupad reflektion och kunskapsdelning. Vidare tar kursen upp vilka arbetssätt och rutiner som kan användas för att skapa en så jämlik vård och omsorg som möjligt. Utbildningens tyngdpunkt ligger på praktisk kunskap i att arbeta inkluderande. Genom case-diskussioner undersöker vi bemötande och olika arbetssätt.

Innehåll

Begreppsgenomgång, med fokus på kön, sexualitet och hbtq – vad betyder alla orden?
Hbtq-personers specifika erfarenheter och behov i vårdsituationer
Konkreta tips för ett likvärdigt bemötande

Föreläsare

Målgrupp

Tandvårds- och Hälso- och sjukvårdsteam

Antal dagar

1

Verksamhetsutvecklande poäng

6

Kursavgift

4 200 kr (Praktikertjänst)

5 250 kr (övriga, inkl. moms

Resa och logi

Lunch och fika ingår i kursavgiften

Information

karolina.von.wachenfeldt@ptj.se
010-128 40 44

Lägg in bild i storlek 600x500px. Bilden kommer att anpassa sig efter skärmens storlek