Kurskatalog

Område
1. Tandvård
2. Hälso- och sjukvård
3. Arbetsmiljö och hälsa
4. Kommunikation & bemötande
5. Kvalitet, säkerhet och miljö
6. Ledarskap och medarbetarskap
7. Verksamhetsutveckling, ekonomi
8. Ny på jobbet

  

 • Tillbaka till våra rötter

  Tillbaka till våra rötter

  Nästa tillfälle startar: 22 mars, 2019
   
  Nytt kurstillfälle i höst!  Lär dig rolig och förutsägbar endodonti. Kursen ger tips om allt från
  diagnostik till slutröntgen, visar fall som flyttar gränserna för det möjliga
  och introducerar ett nytt sätt att tänka: Krig mot bakterier byts mot
  eliminering av habitat.
  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypEndags
 • Operationsassistans och hygien - hands on-kurs för tandsköterskor och tandhygienister

  Operationsassistans och hygien - hands on-kurs för tandsköterskor och tandhygienister

  Nästa tillfälle startar: 23 mars, 2019

  1 plats kvar
  En praktisk utbildning med fördjupning inom operationsassistans och hygien

  MålgruppTandhygienist
  Tandsköterska
  KurstypEndags
 • TEST Kurs med fakturering

  Nästa tillfälle startar: 31 mars, 2019

  Marie testar

 • Sår i primärvården - med läkning som mål

  Sår i primärvården - med läkning som mål

  Nästa tillfälle startar: 3 april, 2019

  Efter kursen kommer du att ha kunskap om de karakteristiska symtomen vid olika typer av svårläkta sår.

  MålgruppDistriktssköterskor
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Specialistsjuksköterskor
  Undersköterskor
  KurstypEndags
 • Psykiatriska diagnoser - symtom, bemötande och samtalsteknik

  Psykiatriska diagnoser - symtom, bemötande och samtalsteknik

  Nästa tillfälle startar: 4 april, 2019

  Fördjupa dina kunskaper inom symtombemötande och samtalsteknik vid psykisk ohälsa

  MålgruppSjuksköterskor
  Specialistsjuksköterskor
  Tandvårdsteamet
  Undersköterskor
  KurstypEndags
 • Periimplantit – Hjälp vad gör jag?

  Periimplantit – Hjälp vad gör jag?

  Nästa tillfälle startar: 5 april, 2019

  Nytt kurstillfälle i höst i Köpenhamn!  Peri-implantit är en vanlig komplikation efter implantatbehandling. Vilka olika behandlingsstrategier finns och hur ska peri-implantitpatienter följas upp kommer vi gå igenom på denna kurs.

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypEndags
 • Barnet som patient i privattandvården

  Barnet som patient i privattandvården

  Nästa tillfälle startar: 10 april, 2019

  2 platser kvar
  Kursen belyser hur vi inom allmäntandvården tar hand om våra barnpatienter på ett kostnadseffektivt, stimulerande och rationellt sätt från första undersökningen vidare till terapiplanering och eventuell behandling. 

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypEndags
 • Munnen, maten och magen

  Munnen, maten och magen

  Nästa tillfälle startar: 10 april, 2019

  Nytt kurstillfälle HT- 19 till Rom! Dagens livsstil och dess åtföljande välfärdssjukdomar utgör nya riskfaktorer för hälsan inte minst den orala. Denna kurs vill ge en gränsöverskridande bild av hälsotillståndet hos den nutida västvärldsmänniskan, då dessa hälsomässiga konsekvenser berör samtliga organsystem inklusive tandhälsan.

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypUtlands
 • Kariologi - den ”permanenta” fyllningen och andra skrönor

  Kariologi - den ”permanenta” fyllningen och andra skrönor

  Nästa tillfälle startar: 11 april, 2019

  Permanenta fyllningar finns inte. Rationell sjukdomsbehandling för koopererande och icke-koopererande patienter kan ge oss friskare patienter

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypEndags
 • Ledarskap för ST – Praktikertjänst

  Ledarskap för ST – Praktikertjänst

  Nästa tillfälle startar: 7 maj, 2019

  Denna utbildning täcker in del av delmål a1 (2015 års målbeskrivning) samt del av delmål 17 (2008 års målbeskrivning). 

  MålgruppST-läkare
  KurstypFlerdags
 • Fibromyalgi - goda nyheter

  Fibromyalgi - goda nyheter

  Nästa tillfälle startar: 8 maj, 2019

   NYHET!  En diagnos som fortfarande är ifrågasatt inom vården! Lär dig hanläggandet av firbomyalgi

  MålgruppArbetsterapeuter
  Hälso- sjukvårdsteamet
  Kuratorer
  Läkare
  Psykologer
  Sjukgymnaster
  Sjuksköterskor
  KurstypEndags
 • Skilja friskt från sjukt i munslemhinnan – vilka förändringar ska man reagera på?

  Skilja friskt från sjukt i munslemhinnan – vilka förändringar ska man reagera på?

  Nästa tillfälle startar: 8 maj, 2019

  Kursen ger kunskap om sjukt och friskt i munslemhinnan.

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  Tandsköterska
  Tandvårdsteamet
  KurstypUtlands
 • Hållbar hög prestation – att orka med jobbet imorgon också!

  Hållbar hög prestation – att orka med jobbet imorgon också!

  Nästa tillfälle startar: 9 maj, 2019

  Nytt kurstillfälle i höst till Algarvekusten!  En kurs för dig som vill hitta hjälpmedel för att hantera stress, få en bättre ergonomi - helt enkelt få till en bättre vardag. 

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypUtlands
 • Depuration för tandsköterskor

  Depuration för tandsköterskor

  Nästa tillfälle startar: 13 maj, 2019

  En praktisk och teoretisk kurs som ger grundläggande kunskaper om gingivit, parodontit och depurationsteknik

  MålgruppTandsköterska
  KurstypEndags
 • Hur jag kvalitetssäkrar mottagingen i hygienfrågor

  Hur jag kvalitetssäkrar mottagingen i hygienfrågor

  Nästa tillfälle startar: 28 maj, 2019

  Hygieniska åtgärder har som mål att ge hela tandvårdsteamet kunskaper i hygien och smittskydd för att kunna förebygga vårdrelaterade infektioner och ökad antibiotikaresistens. Syftet är att ge riktlinjer för tandvårdspersonal i det dagliga arbete och främja en hög hygeinsk kvalitet.

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypUppdrags
 • God munhälsa ger god livskvalitet

  God munhälsa ger god livskvalitet

  Nästa tillfälle startar: 20 september, 2019

  Ny kurs till Capri i höst! Parodontoprotetik med prognos och estetik

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  Tandsköterska
  KurstypUtlands
 • Operationsassistans och basala hygienrutiner vid vardagskirurgi – för tandsköterskor

  Operationsassistans och basala hygienrutiner vid vardagskirurgi – för tandsköterskor

  Nästa tillfälle startar: 20 september, 2019

  1,5 dags kurs där du får fördjupade kunskaper om kirurgiska ingrepp

   

  MålgruppTandsköterska
  KurstypFlerdags
 • Kraft och glädje på jobbet

  Kraft och glädje på jobbet

  Nästa tillfälle startar: 21 september, 2019

  En teoretisk och praktisk utbildning om rörelse, ergonomi, stress och arbetsglädje

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypUtlands
 • Svåra samtal – kommunikation och samtalsmetodik

  Svåra samtal – kommunikation och samtalsmetodik

  Nästa tillfälle startar: 24 september, 2019

  Bli bättre på att navigera professionellt i knepiga situationer och öka Ditt välmående på kuppen.

  MålgruppAlla
  KurstypEndags
 • Komposit och Invisalign - minimalinvasivt i 180 grader

  Komposit och Invisalign - minimalinvasivt i 180 grader

  Nästa tillfälle startar: 3 oktober, 2019

  Planera din behandling ur ett helhetsperspektiv med hjälp av tandreglering och komposit.

  MålgruppTandläkare
  KurstypFlerdags
 • Bättre röntgenbilder

  Bättre röntgenbilder

  Nästa tillfälle startar: 4 oktober, 2019

  NYHET  Kursens syfte är att kunna genomföra en röntgenundersökning med hög
  kvalité till minsta möjliga stråldos enligt SS M´s föreskrifter.

  MålgruppTandhygienist
  Tandsköterska
  KurstypFlerdags
 • Kirurgi för dig eller för mig?

  Kirurgi för dig eller för mig?

  Nästa tillfälle startar: 4 oktober, 2019

  NYHET  Exponering av käkkirurgin med mål att lära ut basala kirurgiska principer. Kännedom om vanliga kirurgiska åtgärder inom tandvården

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  Tandsköterska
  KurstypFlerdags
 • Vård i regnbågens alla färger – hbtq-kompetens praktiken

  Vård i regnbågens alla färger – hbtq-kompetens praktiken

  Nästa tillfälle startar: 7 oktober, 2019

  Vad innebär ett hbtq-kompetent bemötande i praktiken? Lär dig mer om bemötande och kommunikation för att skapa en så jämlik vård och omsorg som möjligt.

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypEndags
 • Den oralmedicinska patienten

  Den oralmedicinska patienten

  Nästa tillfälle startar: 9 oktober, 2019

  NYHET  Denna föreläsnings- och diskussionskurs baseras på autentiska fall där vi utgår från olika kliniska reaktionsmönster och diskuterar hur man genomför en adekvat diagnostisk process

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypUtlands
 • Stress- och utmattningssyndrom i primärvården

  Stress- och utmattningssyndrom i primärvården

  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2019

  Lär dig hur handlägga patienter i primärvården som lider av stress och utmmatningssydrom 

  Några av Sveriges främsta experter inom stress och utamttning föreläser 

  MålgruppArbetsterapeuter
  Distriktssköterskor
  Hälso- sjukvårdsteamet
  Kuratorer
  Läkare
  Psykologer
  Sjukgymnaster
  Sjuksköterskor
  Specialistsjuksköterskor
  Undersköterskor
  Verksamhetsansvariga
  KurstypFlerdags
 • Parodontologi för alla - diagnostik och behandlingsplanering för hela tandvårdsteamet

  Parodontologi för alla - diagnostik och behandlingsplanering för hela tandvårdsteamet

  Nästa tillfälle startar: 18 oktober, 2019

  NYHET Konkreta och praktiska tips på hur du i din vardag lättare kan ställa rätt diagnos och lägga upp en behandlingsplan. 

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  Tandsköterska
  KurstypEndags
 • Parodontal kirurgi för allmäntandläkare – fickeliminering och regeneration

  Parodontal kirurgi för allmäntandläkare – fickeliminering och regeneration

  Nästa tillfälle startar: 22 oktober, 2019

  Parodontal kirurgi är en effektiv och evidensbaserad behandling. En överblick
  av regenerativ kirurgi presenteras. Var går gränsen när man vill rädda tänder
  med grava skador? I den praktiska övningen ska man få möjlighet att träna
  snittföring, uppklaffning och suturering på griskäkar.

  MålgruppTandläkare
  KurstypEndags
 • Klinikens riskpatienter -  steg 1

  Klinikens riskpatienter - steg 1

  Nästa tillfälle startar: 23 oktober, 2019

  Karies och parodontit är de orala sjukdomar som dominerar klinikens vardag. Idag ser också tandvården ett ökat problem med erosionsskador och infektioner kring tandimplantat. För att förhindra både uppkomst och vidare progressio av sjukdom är det i alla åldrar viktigt med noggrann diagnostik, riskbedöming och förebyggande insatser.

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypUtlands
 • Oral Cancer- skilja friskt från sjukt i munslemhinnan

  Oral Cancer- skilja friskt från sjukt i munslemhinnan

  Nästa tillfälle startar: 24 oktober, 2019

  Nytt upplägg Aftösa sår, virussår och bitsår kan alla vara svåra att skilja från en tidig cancer.

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  Tandsköterska
  KurstypUtlands
 • Pusslet till lyckade behandlingar och nöjda patienter

  Pusslet till lyckade behandlingar och nöjda patienter

  Nästa tillfälle startar: 24 oktober, 2019

  Grundläggande och heltäckande utbildning inom parodontologi och protetik.

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  Tandsköterska
  KurstypFlerdags
 • Allmänmedicin - dolda sköra patienter

  Allmänmedicin - dolda sköra patienter

  Nästa tillfälle startar: 28 oktober, 2019

  NYHET  - dolda och sköra patienter och behandlingsteamet

  Diagnos och ålder är inte det primära för möjligheterna till medicinska och
  kirurgiska behandlingar. Skörhet, (”frailty”) har mycket större betydelse.
  Mikrobiellt är munhålan ett av kroppens mest orena, kontaminerade organ.

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypUtlands
 • Munslemhinneförändringar - fallpresentationer

  Munslemhinneförändringar - fallpresentationer

  Nästa tillfälle startar: 8 november, 2019

  Uppdatera dina kunskaperna vad gäller våra vanligaste munslemhinneförändringar. 

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  KurstypFlerdags
 • Stress och ergonomi

  Stress och ergonomi

  Nästa tillfälle startar: 28 november, 2019

   NYHET    Kursen ger kunskap om stressfysiologi, varningssignaler och verktyg att
  handskas med stress samt återhämtning på områdena sömn, avslappning och
  andning.

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypFlerdags
 • Greater New York Dental Meeting

  Greater New York Dental Meeting

  Nästa tillfälle startar: 29 november, 2019

  Välkommen till 2019 års Greater New York Dental Meeting på Jacob K. Javits Convention center -
  – en av världens största dentalkongresser.

  Åk med oss och vi ordnar din anmälan, resa, logi och trevlig samvaro.

  Säkra din plats - det finns platser kvar 

   

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypUtlands
 • Rätt och etikett inom tandvårdsstödet

  Rätt och etikett inom tandvårdsstödet

  Nästa tillfälle startar: 29 november, 2019

  Kursen riktar sig till dig som arbetar med egna patienter eller som tar lite större ansvar på kliniken för debitering och inrapportering till försäkringskassan.

  MålgruppTandhygienist
  Tandsköterska
  KurstypEndags
 • Dental erosion - från sjukdom till behandling

  Dental erosion - från sjukdom till behandling

  Nästa tillfälle startar: 5 december, 2019

  NYHET!  Dentala erosioner

  -från sjukdom till behandling

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  Tandsköterska
  KurstypFlerdags
 • IBS - en uppdatering med fokus på kliniskt omhändertagande

  IBS - en uppdatering med fokus på kliniskt omhändertagande

   NYHET!  Lär dig hanlägga patienter med IBS 

  MålgruppDietister
  Hälso- sjukvårdsteamet
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Specialistsjuksköterskor
  KurstypUppdrags
 • Telefonrådgivning - att kvalitetssäkra samtalet på telefon

  Telefonrådgivning - att kvalitetssäkra samtalet på telefon

  Utbildningen ger konkreta tips på hur du hanterar olika situationer i telefonrådgivning.

  MålgruppHälso- sjukvårdsteamet
  KurstypEndags
 • GDPR - en introduktion

  GDPR - en introduktion

  Online
  Grundläggande kurs om GDPR inklusive test.
  MålgruppAlla
  KurstypE-utbildning