Kurskatalog

Område
1. Tandvård
2. Hälso- och sjukvård
3. Arbetsmiljö och hälsa
4. Kommunikation & bemötande
5. Kvalitet, säkerhet och miljö
6. Ledarskap och medarbetarskap
7. Verksamhetsutveckling, ekonomi
8. Ny på jobbet

  

 • Hållbar hög prestation – att orka med jobbet imorgon också!

  Hållbar hög prestation – att orka med jobbet imorgon också!

  Nästa tillfälle startar: 29 september, 2018

  En kurs för dig som vill hitta hjälpmedel för att hantera stress, få en bättre ergonomi - helt enkelt få till en bättre vardag. 

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypUtlands
 • Positivt bemötande - så får du andra med dig

  Positivt bemötande - så får du andra med dig

  Nästa tillfälle startar: 5 oktober, 2018

  I denna kursen belyser vi bl.a förståelse för vilka små saker som kan hjälpa eller stjälpa kommunikationen.

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypUtlands
 • Operationsassistans och hygien - hands on-kurs för tandsköterskor och tandhygienister

  Operationsassistans och hygien - hands on-kurs för tandsköterskor och tandhygienister

  Nästa tillfälle startar: 20 oktober, 2018

  En praktisk utbildning med fördjupning inom operationsassistans och hygien

  MålgruppTandhygienist
  Tandsköterska
  KurstypEndags
 • Rätt och etikett inom tandvårdsstödet

  Rätt och etikett inom tandvårdsstödet

  Nästa tillfälle startar: 26 oktober, 2018

  Kursen riktar sig till dig som arbetar med egna patienter eller som tar lite större ansvar på kliniken för debitering och inrapportering till försäkringskassan.

  MålgruppTandhygienist
  Tandsköterska
  KurstypEndags
 • Psykiatriska diagnoser - symtom, bemötande och samtalsteknik

  Psykiatriska diagnoser - symtom, bemötande och samtalsteknik

  Nästa tillfälle startar: 13 november, 2018

  Fördjupa dina kunskaper inom symtombemötande och samtalsteknik vid psykisk ohälsa

  MålgruppSjuksköterskor
  Specialistsjuksköterskor
  Tandvårdsteamet
  Undersköterskor
  KurstypEndags
 • Sår i primärvården - med läkning som mål

  Sår i primärvården - med läkning som mål

  Nästa tillfälle startar: 19 november, 2018

  Efter kursen kommer du att ha kunskap om de karakteristiska symtomen vid olika typer av svårläkta sår.

  MålgruppDistriktssköterskor
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor
  KurstypEndags
 • Protetikens magiska fingrar

  Protetikens magiska fingrar

  Nästa tillfälle startar: 22 november, 2018

  Kursen syftar till att ge kursdeltagarna en djupare förståelse för protetiska metoder i allt från vardagsprotetik till den lite mer avancerade protetiken.

  MålgruppTandläkare
  Tandtekniker
  KurstypFlerdags
 • Greater New York Dental Meeting 2019

  Greater New York Dental Meeting 2019

  Nästa tillfälle startar: 23 november, 2018

  Välkommen till 2019 års Greater New York Dental Meeting på Jacob K. Javits Convention center -
  – en av världens största dentalkongresser.

  Åk med oss och vi ordnar din anmälan, resa, logi och trevlig samvaro.

  Säkra din plats redan nu

   

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypUtlands
 • Andas lättare om natten och bättre liv om dagen - grundkurs sömn

  Andas lättare om natten och bättre liv om dagen - grundkurs sömn

  Nästa tillfälle startar: 29 november, 2018

  Kursen ger ett ökat kunnande kring snarkning och sömnapné, diagnostik och behandling, ur både medicinsk som odontologisk synvinkel.

  MålgruppTandläkare
  KurstypFlerdags
 • Oral farmakologi - praktiska tips och råd

  Oral farmakologi - praktiska tips och råd

  Nästa tillfälle startar: 29 november, 2018

  Idag har många möjlighet att leva ett gott liv länge. Vissa utan mediciner och sjukvård, men för många är just detta en del av vardagen. Ibland blir munhälsan påverkad och ofta måste vi planera tandvårdsbehandlingen efter patientens hälsotillstånd. 

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  KurstypFlerdags
 • Estetiska kompositfyllningar - hands on-kurs för tandhygienister och tandsköterskor

  Estetiska kompositfyllningar - hands on-kurs för tandhygienister och tandsköterskor

  Nästa tillfälle startar: 8 mars, 2019

  Kursen är en praktisk utbildning för dig som vill möta dagens höga krav på estetiska och hållbara fyllningar. 

  MålgruppTandhygienist
  Tandsköterska
  KurstypEndags
 • Förebyggande interventioner vid risk för utmattning

  Förebyggande interventioner vid risk för utmattning

  Nästa tillfälle startar: 22 mars, 2019

  Stress i arbetsmiljön kan leda till allvarliga sjukdomstillstånd, som t ex utmattning. Dessa tillstånd leder ofta till långa sjukskrivningar men kan förebyggas. Människor som arbetar i vårdyrken löper större risk att drabbas.

  MålgruppChefer
  KurstypEndags
 • Stötta och förebygga stress hos medarbetare

  Stötta och förebygga stress hos medarbetare

  Nästa tillfälle startar: 22 mars, 2019

  Stress och utmattningssyndrom är ett allt större hälsoproblem. Hur stor betydelse har arbete och hur kan vi förebygga att stress leder till sjukdom?

  MålgruppChefer
  KurstypEndags
 • Tillbaks till våra rötter

  Tillbaks till våra rötter

  Nästa tillfälle startar: 22 mars, 2019
  Lär dig rolig och förutsägbar endodonti. Kursen ger tips om allt från
  diagnostik till slutröntgen, visar fall som flyttar gränserna för det möjliga
  och introducerar ett nytt sätt att tänka: Krig mot bakterier byts mot
  eliminering av habitat.
  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypEndags
 • Peri-implantit – Hjälp vad gör jag?

  Peri-implantit – Hjälp vad gör jag?

  Nästa tillfälle startar: 5 april, 2019

  Peri-implantit är en vanlig komplikation efter implantatbehandling. Vilka olika behandlingsstrategier finns och hur ska peri-implantitpatienter följas upp kommer vi gå igenom på denna kurs.

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypEndags
 • Vardagsestetik – ”all inclusive”

  Vardagsestetik – ”all inclusive”

  Nästa tillfälle startar: 24 april, 2019

  Detta är inte en kurs i kosmetik utan en kurs som syftar till att när protetik utförs, genomförs den på ett så estetisk sätt som möjligt.

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  Tandsköterska
  KurstypUtlands
 • Inspirationskurs i klinisk protetik

  Inspirationskurs i klinisk protetik

  Nästa tillfälle startar: 2 maj, 2019

  Föreläsarna presenterar ett stort antal kliniska fall med olika bakgrund,
  förutsättningar, önskemål och behandlings- och rehabiliteringsbehov. Vi börjar
  med den första patientkontakten och slutar ett varierande antal år efter
  behandlingen.

  MålgruppTandtekniker
  Tandvårdsteamet
  KurstypUtlands
 • Kommunikation och verksamhetsutveckling

  Kommunikation och verksamhetsutveckling

  Nästa tillfälle startar: 7 maj, 2019

  Kursen handlar om att tillsammans göra en värderingsresa och utveckla arbetsformer där alla känner sig uppskattade och är positiva till förändringar

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypUtlands
 • Parodontal kirurgi för allmäntandläkare – fickeliminering och regeneration

  Parodontal kirurgi för allmäntandläkare – fickeliminering och regeneration

  Nästa tillfälle startar: 15 maj, 2019

  Parodontal kirurgi är en effektiv och evidensbaserad behandling. En överblick
  av regenerativ kirurgi presenteras. Var går gränsen när man vill rädda tänder
  med grava skador? I den praktiska övningen ska man få möjlighet att träna
  snittföring, uppklaffning och suturering på griskäkar.

  MålgruppTandläkare
  KurstypEndags
 • Annual World Dental Congress – FDI 2019

  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2019

  2019 års kongress kommer att äga rum i San Francisco, USA. Följ med Praktikertjänst och träffa kollegor från hela världen på FDI. Här kan du gå på intressanta föreläsningar och se nya produkter.

  Åk med oss och vi ordnar din anmälan, resa, logi och trevlig samvaro. Säkra din plats redan nu.

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypUtlands
 • Hjärt- lungräddning & teamräddning

  Hjärt- lungräddning & teamräddning

  Kurs i hjärt- och lungräddning samt teamträning i akuta situationer

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypUppdrags
 • Hur jag kvalitetssäkrar mottagingen i hygienfrågor

  Hur jag kvalitetssäkrar mottagingen i hygienfrågor

  Hygieniska åtgärder har som mål att ge hela tandvårdsteamet kunskaper i hygien och smittskydd för att kunna förebygga vårdrelaterade infektioner och ökad antibiotikaresistens. Syftet är att ge riktlinger för tandvårdspersonal i det dagliga arbete och främja en hög hygeinsk kvalitet.

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypUppdrags
 • Idrotts- och belastningsskador i vardagen

  Idrotts- och belastningsskador i vardagen

  Deltagarna kommer att få ökade kunskaper och förståelse för modern diagnostik och optimal handläggning av de vanligaste idrottsskadorna.

  MålgruppLäkare
  Sjukgymnaster
  KurstypEndags
 • Infiltrationsanestesi - för tandsköterskor

  Infiltrationsanestesi - för tandsköterskor

  Teoretisk och praktisk kurs i lokalanestesi

  MålgruppTandsköterska
  KurstypFlerdags
 • Ocklusion i konklusion

  Ocklusion i konklusion

  Kursen belyser samarbete mellan ordinarie tandläkare, ortodontist, protetiker och parodontolog vid olika typer av bettfel.

  MålgruppTandläkare
  KurstypEndags
 • Ortodonti och bettfysiologi för hela teamet: teori och praktik

  Ortodonti och bettfysiologi för hela teamet: teori och praktik

  Kursen lär utifrån patientfall och praktiska övningar: med målsättningen att deltagarna skall kunna vidga sin kliniska kompetens, delar föreläsarna av sig av sina långa erfarenheter av patientbehandling inom ortodonti, orofacial smärta och käkfunktion.

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypUtlands
 • Telefonrådgivning - att kvalitetssäkra samtalet på telefon

  Telefonrådgivning - att kvalitetssäkra samtalet på telefon

  Utbildningen ger konkreta tips på hur du hanterar olika situationer i telefonrådgivning.

  MålgruppBarnmorskor
  Distriktssköterskor
  Sjuksköterskor
  Specialistsjuksköterskor
 • Vård i regnbågens alla färger – hbtq-kompetens praktiken

  Vård i regnbågens alla färger – hbtq-kompetens praktiken

  Vad innebär ett hbtq-kompetent bemötande i praktiken? Lär dig mer om bemötande och kommunikation för att skapa en så jämlik vård och omsorg som möjligt.

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypEndags
 • GDPR - en introduktion

  GDPR - en introduktion

  Online
  Grundläggande kurs om GDPR inklusive test.
  MålgruppAlla
  KurstypE-utbildning