Kurskatalog

Område
1. Tandvård
2. Hälso- och sjukvård
3. Arbetsmiljö och hälsa
4. Kommunikation & bemötande
5. Kvalitet, säkerhet och miljö
6. Ledarskap och medarbetarskap
7. Verksamhetsutveckling, ekonomi
8. Ny på jobbet

  

 • Greater New York Dental Meeting 2019

  Greater New York Dental Meeting 2019

  Nästa tillfälle startar: 23 november, 2018

  Välkommen till 2019 års Greater New York Dental Meeting på Jacob K. Javits Convention center -
  – en av världens största dentalkongresser.

  Åk med oss och vi ordnar din anmälan, resa, logi och trevlig samvaro.

  Säkra din plats redan nu

   

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypUtlands
 • Oral farmakologi - praktiska råd och tips

  Oral farmakologi - praktiska råd och tips

  Nästa tillfälle startar: 29 november, 2018

  Idag har många möjlighet att leva ett gott liv länge. Vissa utan mediciner och sjukvård, men för många är just detta en del av vardagen. Ibland blir munhälsan påverkad och ofta måste vi planera tandvårdsbehandlingen efter patientens hälsotillstånd. 

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  KurstypFlerdags
 • Vässa dig!

  Vässa dig!

  Nästa tillfälle startar: 3 februari, 2019

   NYTT UPPLÄGG!  En pragmatisk kurs för dig som vill nå en ny nivå inom parodontologi, implantologi
  och protetik.

  MålgruppTandläkare
  KurstypUtlands
 • Idrotts- och belastningsskador i vardagen

  Idrotts- och belastningsskador i vardagen

  Nästa tillfälle startar: 7 februari, 2019

  Deltagarna kommer att få ökade kunskaper och förståelse för modern diagnostik och optimal handläggning av de vanligaste idrottsskadorna.

  MålgruppLäkare
  Sjukgymnaster
  KurstypEndags
 • Besvärliga beteenden och kreativa lösningar

  Besvärliga beteenden och kreativa lösningar

  Nästa tillfälle startar: 7 mars, 2019

  Bli bättre på att navigera professionellt i knepiga situationer och öka Ditt välmående på kuppen.

  MålgruppAlla
  KurstypEndags
 • När patienten får bestämma

  När patienten får bestämma

  Nästa tillfälle startar: 7 mars, 2019

  Varför mår vi som vi gör? Öka din kunskap i psykisk hälsa och lär dig mer om klinisk bedömning och kommunikation.

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypEndags
 • Estetiska kompositfyllningar - hands on-kurs för tandhygienister och tandsköterskor

  Estetiska kompositfyllningar - hands on-kurs för tandhygienister och tandsköterskor

  Nästa tillfälle startar: 8 mars, 2019

   NYHET!  Kursen är en praktisk utbildning för dig som vill möta dagens höga krav på estetiska och hållbara fyllningar. 

  MålgruppTandhygienist
  Tandsköterska
  KurstypEndags
 • Gör din endodonti enklare– din hjälp till självhjälp!

  Gör din endodonti enklare– din hjälp till självhjälp!

  Nästa tillfälle startar: 8 mars, 2019

  En kurs som ger dig konkreta och enkla tips som kan användas direkt vid nästa patientbehandling.

  MålgruppTandläkare
  KurstypEndags
 • Klarar din verksamhet en inspektion från IVO?

  Klarar din verksamhet en inspektion från IVO?

  Nästa tillfälle startar: 8 mars, 2019

  När Ivo knackar på dörren ska det vara enkelt att svara på alla frågor!

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypEndags
 • Framtidens protetik

  Framtidens protetik

  Nästa tillfälle startar: 17 mars, 2019

  NYHET! Kursen ger deltagaren god kunskap om material och tekniker som redan finns och insikt i vilka möjligheter framtidens protetik erbjuder

  MålgruppTandläkare
  KurstypFlerdags
 • Stress- och utmattningssyndrom i primärvården

  Stress- och utmattningssyndrom i primärvården

  Nästa tillfälle startar: 20 mars, 2019

  Fördjupa dig inom Stress- och utmattningsyndrom - bakgrund, diagnos, behandling 

  MålgruppArbetsterapeuter
  Kuratorer
  Läkare
  Psykologer
  Sjukgymnaster
  KurstypFlerdags
 • Tobaksavvänjning- hälso och Sjukvårdens roll och ansvar

  Tobaksavvänjning- hälso och Sjukvårdens roll och ansvar

  Nästa tillfälle startar: 20 mars, 2019

   NYHET!  Få konkreta tips och råd för hur du genom samtal når fram och påverkar patienten till ett mer hälsosamt liv.

  MålgruppAlla
  KurstypEndags
 • Andas lättare om natten och bättre liv om dagen - grundkurs sömn

  Andas lättare om natten och bättre liv om dagen - grundkurs sömn

  Nästa tillfälle startar: 21 mars, 2019

  Kursen ger ett ökat kunnande kring snarkning och sömnapné, diagnostik och behandling, ur både medicinsk som odontologisk synvinkel.

  MålgruppTandläkare
  KurstypFlerdags
 • Konsten att lyckas med protetik i djupa bett

  Konsten att lyckas med protetik i djupa bett

  Nästa tillfälle startar: 21 mars, 2019

   NYHET!  Denna kliniska kurs, utgående från patientfall, beskriver terapiplanering och behandlingsgång för att lyckas med din protetiska behandling i djupa bett.

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  Tandsköterska
  Tandtekniker
  KurstypFlerdags
 • Förebyggande interventioner vid risk för utmattning

  Förebyggande interventioner vid risk för utmattning

  Nästa tillfälle startar: 22 mars, 2019

  Stress i arbetsmiljön kan leda till allvarliga sjukdomstillstånd, som t ex utmattning. Dessa tillstånd leder ofta till långa sjukskrivningar men kan förebyggas. Människor som arbetar i vårdyrken löper större risk att drabbas.

  MålgruppChefer
  KurstypEndags
 • Stötta och förebygga stress hos medarbetare

  Stötta och förebygga stress hos medarbetare

  Nästa tillfälle startar: 22 mars, 2019

  Stress och utmattningssyndrom är ett allt större hälsoproblem. Hur stor betydelse har arbete och hur kan vi förebygga att stress leder till sjukdom?

  MålgruppChefer
  KurstypEndags
 • Tillbaks till våra rötter

  Tillbaks till våra rötter

  Nästa tillfälle startar: 22 mars, 2019
   
   NYHET  Lär dig rolig och förutsägbar endodonti. Kursen ger tips om allt från
  diagnostik till slutröntgen, visar fall som flyttar gränserna för det möjliga
  och introducerar ett nytt sätt att tänka: Krig mot bakterier byts mot
  eliminering av habitat.
  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypEndags
 • Operationsassistans och hygien - hands on-kurs för tandsköterskor och tandhygienister

  Operationsassistans och hygien - hands on-kurs för tandsköterskor och tandhygienister

  Nästa tillfälle startar: 23 mars, 2019

  En praktisk utbildning med fördjupning inom operationsassistans och hygien

  MålgruppTandhygienist
  Tandsköterska
  KurstypEndags
 • Bemötande av hot och våld

  Bemötande av hot och våld

  Nästa tillfälle startar: 26 mars, 2019

  Lär dig att förebygga, minimera och hantera hotfulla och våldsamma situationer.

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypEndags
 • Sår i primärvården - med läkning som mål

  Sår i primärvården - med läkning som mål

  Nästa tillfälle startar: 3 april, 2019

  Efter kursen kommer du att ha kunskap om de karakteristiska symtomen vid olika typer av svårläkta sår.

  MålgruppDistriktssköterskor
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor
  KurstypEndags
 • Psykiatriska diagnoser - symtom, bemötande och samtalsteknik

  Psykiatriska diagnoser - symtom, bemötande och samtalsteknik

  Nästa tillfälle startar: 4 april, 2019

  Fördjupa dina kunskaper inom symtombemötande och samtalsteknik vid psykisk ohälsa

  MålgruppSjuksköterskor
  Specialistsjuksköterskor
  Tandvårdsteamet
  Undersköterskor
  KurstypEndags
 • Inget knorr med rätt borr

  Inget knorr med rätt borr

  Nästa tillfälle startar: 5 april, 2019

  Efter genomförd kurs ska kursdeltagarna ha kännedom om hur olika borr,
  fräsar och polering fungerar.

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  Tandsköterska
  KurstypEndags
 • Peri-implantit – Hjälp vad gör jag?

  Peri-implantit – Hjälp vad gör jag?

  Nästa tillfälle startar: 5 april, 2019

  Peri-implantit är en vanlig komplikation efter implantatbehandling. Vilka olika behandlingsstrategier finns och hur ska peri-implantitpatienter följas upp kommer vi gå igenom på denna kurs.

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypEndags
 • Vård i regnbågens alla färger – hbtq-kompetens praktiken

  Vård i regnbågens alla färger – hbtq-kompetens praktiken

  Nästa tillfälle startar: 5 april, 2019

  Vad innebär ett hbtq-kompetent bemötande i praktiken? Lär dig mer om bemötande och kommunikation för att skapa en så jämlik vård och omsorg som möjligt.

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypEndags
 • Barnet som patient i privattandvården

  Barnet som patient i privattandvården

  Nästa tillfälle startar: 10 april, 2019

  Kursen belyser hur vi inom allmäntandvården tar hand om våra barnpatienter på ett kostnadseffektivt, stimulerande och rationellt sätt från första undersökningen vidare till terapiplanering och eventuell behandling. 

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypEndags
 • Munnen. maten och magen

  Munnen. maten och magen

  Nästa tillfälle startar: 10 april, 2019

   NYHET!  Dagens livsstil och dess åtföljande välfärdssjukdomar utgör nya riskfaktorer för hälsan inte minst den orala. Denna kurs vill ge en gränsöverskridande bild av hälsotillståndet hos den nutida västvärldsmänniskan, då dessa hälsomässiga konsekvenser berör samtliga organsystem inklusive tandhälsan.

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypUtlands
 • Sjuksköterskans journalföring och informationshantering i en personcentrerad vård

  Sjuksköterskans journalföring och informationshantering i en personcentrerad vård

  Nästa tillfälle startar: 10 april, 2019

   NYHET!  Kurs i strukturerad journalföring t. ex. genom användning av VIPS-modellen och NANDA klassifikationen.

  MålgruppSjuksköterskor
  Specialistsjuksköterskor
  KurstypFlerdags
 • Kariologi - den ”permanenta” fyllningen och andra skrönor

  Kariologi - den ”permanenta” fyllningen och andra skrönor

  Nästa tillfälle startar: 11 april, 2019

   NYHET!  Permanenta fyllningar finns inte. Rationell sjukdomsbehandling för koopererande och icke-koopererande patienter kan ge oss friskare patienter

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypEndags
 • Munslemhinneförändringar

  Munslemhinneförändringar

  Nästa tillfälle startar: 11 april, 2019

  NYTT UPPLÄGG! Uppdatera dina kunskaperna vad gäller våra vanligaste munslemhinneförändringar. 

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  KurstypFlerdags
 • Vardagsestetik – ”all inclusive”

  Vardagsestetik – ”all inclusive”

  Nästa tillfälle startar: 24 april, 2019

  Detta är inte en kurs i kosmetik utan en kurs som syftar till att när protetik utförs, genomförs den på ett så estetisk sätt som möjligt.

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  Tandsköterska
  KurstypUtlands
 • Kompositfyllningar och fasader med estetisk excellens

  Kompositfyllningar och fasader med estetisk excellens

  Nästa tillfälle startar: 30 april, 2019

  NYHET! Kursen är för dig som vill lära dig göra estetiska fyllningar på ett enkelt sätt.

  MålgruppTandläkare
  KurstypUtlands
 • Inspirationskurs i klinisk protetik

  Inspirationskurs i klinisk protetik

  Nästa tillfälle startar: 2 maj, 2019

   NYHET  Föreläsarna presenterar ett stort antal kliniska fall med olika bakgrund,
  förutsättningar, önskemål och behandlings- och rehabiliteringsbehov. Vi börjar
  med den första patientkontakten och slutar ett varierande antal år efter
  behandlingen.

  MålgruppTandtekniker
  Tandvårdsteamet
  KurstypUtlands
 • Kommunikation och verksamhetsutveckling

  Kommunikation och verksamhetsutveckling

  Nästa tillfälle startar: 7 maj, 2019

  Kursen handlar om att tillsammans göra en värderingsresa och utveckla arbetsformer där alla känner sig uppskattade och är positiva till förändringar

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypUtlands
 • Fibromyalgi - goda nyheter

  Fibromyalgi - goda nyheter

  Nästa tillfälle startar: 8 maj, 2019

   NYHET!  Efter kursen kommer deltagarna att veta mekanismer som ligger bakom och de behandlingsalternativ som finns samt känna igen sjukdomen och ha ett lämpligt förhållningssätt.

  MålgruppArbetsterapeuter
  Kuratorer
  Läkare
  Psykologer
  Sjukgymnaster
  Sjuksköterskor
  KurstypEndags
 • Skilja friskt från sjukt i munslemhinnan – vilka förändringar ska man reagera på?

  Skilja friskt från sjukt i munslemhinnan – vilka förändringar ska man reagera på?

  Nästa tillfälle startar: 8 maj, 2019

  Kursen ger kunskap om sjukt och friskt i munslemhinnan.

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  Tandsköterska
  Tandvårdsteamet
  KurstypUtlands
 • Hållbar hög prestation – att orka med jobbet imorgon också!

  Hållbar hög prestation – att orka med jobbet imorgon också!

  Nästa tillfälle startar: 9 maj, 2019

  En kurs för dig som vill hitta hjälpmedel för att hantera stress, få en bättre ergonomi - helt enkelt få till en bättre vardag. 

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypUtlands
 • Hälso- och sjukvårdsjuridik

  Hälso- och sjukvårdsjuridik

  Nästa tillfälle startar: 10 maj, 2019

  Kursen syftar till att ge läkare en genomgång av hälso- och sjukvårdsjuridikens centrala delar. En ny lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården trädde i kraft 1/1 2018.

  MålgruppHälso- sjukvårdsteamet
  KurstypEndags
 • Rätt och etikett inom tandvårdsstödet

  Rätt och etikett inom tandvårdsstödet

  Nästa tillfälle startar: 10 maj, 2019

  Kursen riktar sig till dig som arbetar med egna patienter eller som tar lite större ansvar på kliniken för debitering och inrapportering till försäkringskassan.

  MålgruppTandhygienist
  Tandsköterska
  KurstypEndags
 • Depuration för tandsköterskor

  Depuration för tandsköterskor

  Nästa tillfälle startar: 13 maj, 2019

  En praktisk och teoretisk kurs som ger grundläggande kunskaper om gingivit, parodontit och depurationsteknik

  MålgruppTandsköterska
  KurstypEndags
 • Parodontal kirurgi för allmäntandläkare – fickeliminering och regeneration

  Parodontal kirurgi för allmäntandläkare – fickeliminering och regeneration

  Nästa tillfälle startar: 15 maj, 2019

   NYHET  Parodontal kirurgi är en effektiv och evidensbaserad behandling. En överblick
  av regenerativ kirurgi presenteras. Var går gränsen när man vill rädda tänder
  med grava skador? I den praktiska övningen ska man få möjlighet att träna
  snittföring, uppklaffning och suturering på griskäkar.

  MålgruppTandläkare
  KurstypEndags
 • Vägen till en god hälsa startar i munhålan

  Vägen till en god hälsa startar i munhålan

  Nästa tillfälle startar: 15 maj, 2019

  Idel goda nyheter presenteras i kursen, där effekterna av kost, motion, alkohol, tobak på och i kropp och munhåla diskuteras.

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypUtlands
 • Split vision – protetik och tandvårdsstöd

  Split vision – protetik och tandvårdsstöd

  Nästa tillfälle startar: 22 maj, 2019

  Kursen riktar sig till hela teamet och hjälper er att planera och genomföra protetiska behandlingar utifrån kliniska fall.

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  Tandsköterska
  Tandvårdsteamet
  KurstypUtlands
 • Annual World Dental Congress – FDI 2019

  Annual World Dental Congress – FDI 2019

  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2019

  2019 års kongress kommer att äga rum i San Francisco, USA. Följ med Praktikertjänst och träffa kollegor från hela världen på FDI. Här kan du gå på intressanta föreläsningar och se nya produkter.

  Åk med oss och vi ordnar din anmälan, resa, logi och trevlig samvaro. Säkra din plats redan nu.

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypUtlands
 • Hjärt- lungräddning & teamräddning

  Hjärt- lungräddning & teamräddning

  Kurs i hjärt- och lungräddning samt teamträning i akuta situationer

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypUppdrags
 • IBS - en uppdatering med fokus på kliniskt omhändertagande

  IBS - en uppdatering med fokus på kliniskt omhändertagande

   NYHET!  Få en fördjupad och uppdaterad kunskap om diagnostik och behandling av patienter med IBS. 

  MålgruppDietister
  Läkare
  Sjuksköterskor
  KurstypUppdrags
 • Telefonrådgivning - att kvalitetssäkra samtalet på telefon

  Telefonrådgivning - att kvalitetssäkra samtalet på telefon

  Utbildningen ger konkreta tips på hur du hanterar olika situationer i telefonrådgivning.

  MålgruppBarnmorskor
  Distriktssköterskor
  Sjuksköterskor
  Specialistsjuksköterskor
 • GDPR - en introduktion

  GDPR - en introduktion

  Online
  Grundläggande kurs om GDPR inklusive test.
  MålgruppAlla
  KurstypE-utbildning