Kurskatalog

Område
1. Tandvård
2. Hälso- och sjukvård
3. Arbetsmiljö och hälsa
4. Kommunikation & bemötande
5. Kvalitet, säkerhet och miljö
6. Ledarskap och medarbetarskap
7. Verksamhetsutveckling, ekonomi
8. Ny på jobbet

  

 • Munhålan i sitt medicinska sammanhang Lär dig känna igen patientens svaga sidor

  Munhålan i sitt medicinska sammanhang Lär dig känna igen patientens svaga sidor

  Nästa tillfälle startar: 25 april, 2018

  Tar jag hänsyn till patientens medicinska tillstånd? Hur värderar jag anamnesen? Vågar jag behandla? Vilka risker tar jag? Vilka komplikationer kan uppstå?

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  Tandsköterska
  KurstypUtlands
 • Kommunikation och verksamhetsutveckling

  Kommunikation och verksamhetsutveckling

  Nästa tillfälle startar: 1 maj, 2018

  Kursen handlar om att tillsammans göra en värderingsresa och utveckla arbetsformer där alla känner sig uppskattade och är positiva till förändringar

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypUtlands
 • Hållbar hög prestation – att orka med jobbet imorgon också!

  Hållbar hög prestation – att orka med jobbet imorgon också!

  Nästa tillfälle startar: 9 maj, 2018

  En kurs för dig som vill hitta hjälpmedel för att hantera stress, få en bättre ergonomi - helt enkelt få till en bättre vardag. 

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypUtlands
 • Vardagsestetik – ”all inclusive”

  Vardagsestetik – ”all inclusive”

  Nästa tillfälle startar: 23 maj, 2018

  Detta är inte en kurs i kosmetik utan en kurs som syftar till att när protetik utförs, genomförs den på ett så estetisk sätt som möjligt.

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  Tandsköterska
  KurstypUtlands
 • Vägen till en god hälsa startar i munhålan

  Vägen till en god hälsa startar i munhålan

  Nästa tillfälle startar: 23 maj, 2018

  Idel goda nyheter presenteras i kursen, där effekterna av kost, motion, alkohol, tobak på och i kropp och munhåla diskuteras.

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypUtlands
 • Depuration för tandsköterskor

  Depuration för tandsköterskor

  Nästa tillfälle startar: 16 augusti, 2018

  En praktisk och teoretisk kurs som ger grundläggande kunskaper om gingivit, parodontit och depurationsteknik

  MålgruppTandsköterska
  KurstypEndags
 • Inget knorr med rätt borr

  Inget knorr med rätt borr

  Nästa tillfälle startar: 24 augusti, 2018

  Efter genomförd kurs ska kursdeltagarna ha kännedom om hur olika borr,
  fräsar och polering fungerar.

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  Tandsköterska
  KurstypEndags
 • Annual World Dental Congress – FDI 2018

  Annual World Dental Congress – FDI 2018

  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2018

  Följ med Praktikertjänst och träffa kollegor från hela världen på FDI. Här kan du gå på intressanta föreläsningar och se nya produkter.

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypUtlands
 • Operationsassistans och hygien för tandsköterskor

  Operationsassistans och hygien för tandsköterskor

  Nästa tillfälle startar: 8 september, 2018

  En hands - on utbildning med fördjupning inom operationsassistans och hygien

  MålgruppTandsköterska
  KurstypEndags
 • Barnet som patient i privattandvården

  Barnet som patient i privattandvården

  Nästa tillfälle startar: 11 september, 2018

  Kursen belyser hur vi inom allmäntandvården tar hand om våra barnpatienter på ett kostnadseffektivt, stimulerande och rationellt sätt från första undersökningen vidare till terapiplanering och eventuell behandling. 

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypEndags
 • Ocklusion i konklusion

  Ocklusion i konklusion

  Nästa tillfälle startar: 18 september, 2018

  Kursen belyser samarbete mellan ordinarie tandläkare, ortodontist, protetiker och parodontolog vid olika typer av bettfel.

  MålgruppTandläkare
  KurstypEndags
 • Bemötande av hot och våld

  Bemötande av hot och våld

  Nästa tillfälle startar: 20 september, 2018

  Lär dig att förebygga, minimera och hantera hotfulla och våldsamma situationer.

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypEndags
 • God munhälsa ger god livskvalitet

  God munhälsa ger god livskvalitet

  Nästa tillfälle startar: 21 september, 2018

  Parodontoprotetik med prognos och estetik

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  Tandsköterska
  KurstypUtlands
 • Potentiellt maligna orala sjukdomar och oral cancer

  Potentiellt maligna orala sjukdomar och oral cancer

  Nästa tillfälle startar: 24 september, 2018

  Hur ska jag hantera potentiellt maligna förändringar? Hur ser tidiga tecken på cancer ut, och hur skall jag göra om jag misstänker cancer?

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  Tandsköterska
  KurstypEndags
 • Tobaksprevention

  Tobaksprevention

  Nästa tillfälle startar: 25 september, 2018

  Kursen ger dig ökad självsäkerhet och trygghet i samtalet med patienter kring tobak och tobaksstopp

  MålgruppTandhygienist
  Tandsköterska
  KurstypEndags
 • Konsten att på ett enkelt sätt göra vackra provisorium och kompositfyllningar

  Konsten att på ett enkelt sätt göra vackra provisorium och kompositfyllningar

  Nästa tillfälle startar: 27 september, 2018

  En hands-on-utbildning i framtandskompositer samt provisoriska kronor. Du lär dig steg för steg och lager för lager
  att återskapa en naturlig tand på ett enkelt sätt

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  Tandsköterska
  KurstypFlerdags
 • Telefonrådgivning - att kvalitetssäkra samtalet på telefon

  Telefonrådgivning - att kvalitetssäkra samtalet på telefon

  Nästa tillfälle startar: 28 september, 2018

  Utbildningen ger konkreta tips på hur du hanterar olika situationer i telefonrådgivning.

  MålgruppBarnmorskor
  Distriktssköterskor
  Sjuksköterskor
  Specialistsjuksköterskor
 • Hälso- och sjukvårdsjuridik

  Hälso- och sjukvårdsjuridik

  Nästa tillfälle startar: 1 oktober, 2018

  Kursen syftar till att ge läkare en genomgång av hälso- och sjukvårdsjuridikens centrala delar. En ny lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården trädde i kraft 1/1 2018.

  MålgruppHälso- sjukvårdsteamet
  KurstypEndags
 • Idrotts- och belastningsskador i vardagen

  Idrotts- och belastningsskador i vardagen

  Nästa tillfälle startar: 2 oktober, 2018

  Deltagarna kommer att få ökade kunskaper och förståelse för modern diagnostik och optimal handläggning av de vanligaste idrottsskadorna.

  MålgruppLäkare
  Sjukgymnaster
  KurstypFlerdags
 • Vård i regnbågens alla färger – hbtq-kompetens praktiken

  Vård i regnbågens alla färger – hbtq-kompetens praktiken

  Nästa tillfälle startar: 3 oktober, 2018

  Vad innebär ett hbtq-kompetent bemötande i praktiken? Lär dig mer om bemötande och kommunikation för att skapa en så jämlik vård och omsorg som möjligt.

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypEndags
 • Positivt bemötande - så får du andra med dig

  Positivt bemötande - så får du andra med dig

  Nästa tillfälle startar: 5 oktober, 2018

  I denna kursen belyser vi bl.a förståelse för vilka små saker som kan hjälpa eller stjälpa kommunikationen.

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypUtlands
 • Stress- och utmattningssyndrom i primärvården

  Stress- och utmattningssyndrom i primärvården

  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2018

  Fördjupa dig inom Stress- och utmattningsyndrom - bakgrund, diagnos, behandling 

  MålgruppArbetsterapeuter
  Kuratorer
  Läkare
  Psykologer
  Sjukgymnaster
  KurstypFlerdags
 • Behandling vid tandvårdsrädsla

  Behandling vid tandvårdsrädsla

  Nästa tillfälle startar: 12 oktober, 2018

  Workshop, metoder och tips på hur tandläkarteamet kan hjälpa patienterna
  i samarbete med psykolog.

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypEndags
 • Förebyggande interventioner vid risk för utmattning

  Förebyggande interventioner vid risk för utmattning

  Nästa tillfälle startar: 12 oktober, 2018

  Stress i arbetsmiljön kan leda till allvarliga sjukdomstillstånd, som t ex utmattning. Dessa tillstånd leder ofta till långa sjukskrivningar men kan förebyggas. Människor som arbetar i vårdyrken löper större risk att drabbas.

  MålgruppChefer
  KurstypEndags
 • Stötta och förebygga stress hos medarbetare

  Stötta och förebygga stress hos medarbetare

  Nästa tillfälle startar: 12 oktober, 2018

  Stress och utmattningssyndrom är ett allt större hälsoproblem. Hur stor betydelse har arbete och hur kan vi förebygga att stress leder till sjukdom?

  MålgruppChefer
  KurstypEndags
 • Dokumentation i vården - från kaos till struktur

  Dokumentation i vården - från kaos till struktur

  Nästa tillfälle startar: 18 oktober, 2018

  Effektivisera din journalföring - lär dig att dokumentera snabbt, tydligt och korrekt

  MålgruppHälso- sjukvårdsteamet
  KurstypEndags
 • Ortodonti och bettfysiologi för hela teamet: teori och praktik

  Ortodonti och bettfysiologi för hela teamet: teori och praktik

  Nästa tillfälle startar: 18 oktober, 2018

  Kursen lär utifrån patientfall och praktiska övningar: med målsättningen att deltagarna skall kunna vidga sin kliniska kompetens, delar föreläsarna av sig av sina långa erfarenheter av patientbehandling inom ortodonti, orofacial smärta och käkfunktion.

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypUtlands
 • Rättsodontologi för tandvårdsteamet

  Rättsodontologi för tandvårdsteamet

  Nästa tillfälle startar: 19 oktober, 2018

  Rättsodontologi är en forensisk vetenskap som bistår rättsväsendet i olika frågeställningar som rör munhålan och tänderna. Fältet omfattar flera ämnesområden som berör tandvårdsteamet i den kliniska vardagen.

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypEndags
 • Fet koppling mellan livskvalitet och munhälsa

  Fet koppling mellan livskvalitet och munhälsa

  Nästa tillfälle startar: 24 oktober, 2018

  En kurs som handlar om att en god munhälsa har stor betydelse för livskvalitet. Att äta för mycket, för lite eller felaktigt kan leda till generella hälsoproblem samt påverka munhälsan. 

  MålgruppTandhygienist
  KurstypEndags
 • Klinikens riskpatienter -  steg 1

  Klinikens riskpatienter - steg 1

  Nästa tillfälle startar: 25 oktober, 2018

  Karies och parodontit är de orala sjukdomar som dominerar klinikens vardag. Idag ser också tandvården ett ökat problem med erosionsskador och infektioner kring tandimplantat. För att förhindra både uppkomst och vidare progressio av sjukdom är det i alla åldrar viktigt med noggrann diagnostik, riskbedöming och förebyggande insatser.

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypUtlands
 • Rätt och etikett inom tandvårdsstödet

  Rätt och etikett inom tandvårdsstödet

  Nästa tillfälle startar: 26 oktober, 2018

  Kursen riktar sig till dig som arbetar med egna patienter eller som tar lite större ansvar på kliniken för debitering och inrapportering till försäkringskassan.

  MålgruppTandhygienist
  Tandsköterska
  KurstypEndags
 • När patienten får bestämma

  När patienten får bestämma

  Nästa tillfälle startar: 12 november, 2018

  Varför mår vi som vi gör? Öka din kunskap i psykisk hälsa och lär dig mer om klinisk bedömning och kommunikation.

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypEndags
 • Psykiatriska diagnoser - symtom, bemötande och samtalsteknik

  Psykiatriska diagnoser - symtom, bemötande och samtalsteknik

  Nästa tillfälle startar: 13 november, 2018

  Fördjupa dina kunskaper inom symtombemötande och samtalsteknik vid psykisk ohälsa

  MålgruppSjuksköterskor
  Specialistsjuksköterskor
  Tandvårdsteamet
  Undersköterskor
  KurstypEndags
 • Sår i primärvården - med läkning som mål

  Sår i primärvården - med läkning som mål

  Nästa tillfälle startar: 19 november, 2018

  Efter kursen kommer du att ha kunskap om de karakteristiska symtomen vid olika typer av svårläkta sår.

  MålgruppDistriktssköterskor
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor
  KurstypEndags
 • Protetikens magiska fingrar

  Protetikens magiska fingrar

  Nästa tillfälle startar: 22 november, 2018

  Kursen syftar till att ge kursdeltagarna en djupare förståelse för protetiska metoder i allt från vardagsprotetik till den lite mer avancerade protetiken.

  MålgruppTandläkare
  Tandtekniker
  KurstypFlerdags
 • Greater New York Dental Meeting 2018

  Greater New York Dental Meeting 2018

  Nästa tillfälle startar: 23 november, 2018

  Välkommen till 2018 års Greater New York Dental Meeting
  – en av världens största dentalkongresser.

  MålgruppTandvårdsteamet
  KurstypUtlands
 • Infiltrationsanestesi - för tandsköterskor

  Infiltrationsanestesi - för tandsköterskor

  Nästa tillfälle startar: 23 november, 2018

  Teoretisk och praktisk kurs i lokalanestesi

  MålgruppTandsköterska
  KurstypFlerdags
 • Oral farmakologi - praktiska tips och råd

  Oral farmakologi - praktiska tips och råd

  Nästa tillfälle startar: 29 november, 2018

  Idag har många möjlighet att leva ett gott liv länge. Vissa utan mediciner och sjukvård, men för många är just detta en del av vardagen. Ibland blir munhälsan påverkad och ofta måste vi planera tandvårdsbehandlingen efter patientens hälsotillstånd. 

  MålgruppTandhygienist
  Tandläkare
  KurstypFlerdags
 • Gör din endodonti enklare– din hjälp till självhjälp!

  Gör din endodonti enklare– din hjälp till självhjälp!

  Nästa tillfälle startar: 30 november, 2018

  En kurs som ger dig konkreta och enkla tips som kan användas direkt vid nästa patientbehandling.

  MålgruppTandläkare
  KurstypEndags
 • Regenerativ kirurgi kring tänder och implantat samt benuppbyggnad inför implantatbehandling

  Regenerativ kirurgi kring tänder och implantat samt benuppbyggnad inför implantatbehandling

  Nästa tillfälle startar: 30 november, 2018

  Behandling av blottade tandhalsar, blottade implantat, vertikala bendefekter, furkationsinvolveringar och otillräcklig benvolym inför implantatinstallation.

  MålgruppTandläkare
  KurstypFlerdags
 • Coachande ledarskap

  Coachande ledarskap

  En workshop för dig som vill bli tydligare i ditt ledarskap. Ett coachande ledarskap
  utvecklar både medarbetarna och verksamheten.

  MålgruppChefer
  KurstypEndags
 • Hjärt- lungräddning & teamräddning

  Hjärt- lungräddning & teamräddning

  Kurs i hjärt- och lungräddning samt teamträning i akuta situationer

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
 • Hur jag kvalitetssäkrar mottagingen i hygienfrågor

  Hur jag kvalitetssäkrar mottagingen i hygienfrågor

  Hygieniska åtgärder har som mål att ge hela tandvårdsteamet kunskaper i hygien och smittskydd för att kunna förebygga vårdrelaterade infektioner och ökad antibiotikaresistens. Syftet är att ge riktlinger för tandvårdspersonal i det dagliga arbete och främja en hög hygeinsk kvalitet.

  MålgruppTandvårdsteamet
 • Starkare vardag – helt naturligt

  Starkare vardag – helt naturligt

  Detta är en kurs för  dig som arbetar inom tand- hälso- eller sjukvård. Du behöver vara rädd om din kropp och hälsa för att kunna fortsätta ge vård av toppkvalitet. Denna kurs ger dig verktyg för detta.

  MålgruppTandvårds - och hälso och sjukvårdsteam
  KurstypFlerdags